Yönetim

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
Rektör
Prof. Dr. Rahime Meral NOHUTCURektör Yardımcısı
Prof. Dr. Özcan Yıldırım GÜLSOYRektör Yardımcısı
Prof. Dr. Burçin ŞENERRektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cemal GÜZELRektör Yardımcısı (Tedviren)
Prof. Dr. Arbay Özden ÇİFTÇİRektör Danışmanı
  
Prof. Dr. M. Aşkın TÜMER
Genel Sekreter V.
  
Prof. Dr. Ahmet PINARGenel Sekreter Yrd. V.
Uzm. Hasan ÜNALGenel Sekreter Yrd. V.
Sabri ÜSTÜNGenel Sekreter Yrd. V.
Y. Perran VAROLGenel Sekreter Yrd.
  

SENATO

Prof. Dr. A. Haluk ÖZENRektör
Prof. Dr. Rahime Meral NOHUTCURektör Yardımcısı
Prof. Dr. Özcan Yıldırım GÜLSOYRektör Yardımcısı
Prof. Dr. Burçin ŞENERRektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cemal GÜZELRektör Yardımcısı (Tedviren)
Prof. Dr. Fatma ACUNAtatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.Md.
Elvin AGHAYEVUluslararası Öğrenci Temsilci
Dr. Abdullah AĞINAraştırma Görevlisi Temsilcisi
Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALINEdebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİNEğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZSosyal Bilimler MYO Müdürü
Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞTıp Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Bülent ALTUNTıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Çetin ARSLANHukuk Fakültesi Temsilcisi
Alpay BAKKALBAŞIOĞLUÖTK
Prof. Dr. Terken BAYDAREczacılık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Osman Türev BERKİGüzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Aksu BORAİletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLUSosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLUYabancı Diller YO Md.
Şeyma BÜYÜKURVAYEngelli Öğrenci Temsilcisi
Prof. Dr. Feriha ÇAĞLAYANDiş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Turgay DALKARANörolojik Bilimler ve Psi. Ens.Md.
Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHANSpor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Mümtaz DEMİRKALPGüzel Sanatlar Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Leyla DİNÇHemşirelik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sevinç GÜNELEdebiyat Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Azize ERGENELİİkt. ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Ayşe Banu ERGÖÇMENNüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLUHukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLUFen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTANBaşkent OSB Sağ.Hizm.M.Y.O.Müd.
Başkent OSB Tek. Bil. M.Y.O Müd. V
Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİTHacettepe ASO 1. OSB MYO Md.
Prof. Dr. Saime Ayşe KARSKanser Enstitüsü Müdürü
Füsun KAVALCIÖğretim Görevlisi Temsilcisi
Prof. Dr. Yunus KOÇTürkiyat Araştırmaları Ens. Md.
Yrd. Doç. Dr. Ziya KORUÇSpor Bilimleri Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Osman Taha KÖSEOĞLUDiş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Metin MUNZURAnkara Devlet Konser. Md. V.
Prof. Dr. Diclehan ORHANSağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Fatma ÖZHemşirelik Fakültesi Temsilcisi
İrfan ÖZACİTBeytepe Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Prof. Dr. Hüseyin ÖZELİktisadi ve İdari Bilimler Fak. Tem.
Prof. Dr. A. Nurdan ÖZERFen Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞHalk Sağlığı Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Levent ÖNEREczacılık Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLUSağlık Bilimleri Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Pınar DUYGULU ŞAHİNBilişim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Fatma Gül ŞENERSağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Prof. Dr. Fatma Gül ŞENERSağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yücel TIRAŞFen Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Mehmet TOMBAKOĞLUNükleer Bilimler Ens. Md.
Prof. Dr. İlker USTAMesleki Teknoloji YO Md.
Prof. Dr. Halil VURALMühendislik Fakültesi Temsilcisi
Füsun YAZICIOĞLUOkutman Temsilcisi
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIMEğitim Fakültesi Temsilcisi
Prof. Pelin YILDIZGüzel Sanatlar Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Ayhan YILMAZEğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ayhan YILMAZERMühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Murat YURDAKÖKÇocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü
 
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
Prof. Dr. Rahime Meral NOHUTCU
Prof. Dr. Özcan Yıldırım GÜLSOY
Prof. Dr. Burçin ŞENER
Prof. Dr. Cemal GÜZEL
Elvin AGHAYEV
Dr. Abdullah AĞIN
Prof. Dr. Şükrü  Haluk AKALIN
Prof. Dr. Bülent ALTUN
Prof. Dr. Atilla S. ATAÇ
Alpay BAKKALBAŞIOĞLU
Prof. Dr. Terken BAYDAR
Prof. Dr. Aksu BORA
Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU
Şeyma BÜYÜKURVAY
Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
Prof. Mümtaz DEMİRKALP
Prof. Dr. Leyla DİNÇ
Prof. Dr. Azize ERGENELİ
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
Füsun KAVALCI
Prof. Dr. Osman Taha KÖSEOĞLU
Prof. Dr. Diclehan ORHAN
İrfan ÖZACİT
Prof. Dr. A. Nurdan ÖZER
Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER
Füsun YAZICIOĞLU
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ
Prof. Dr. Ayhan YILMAZER

YÖNETİM BİRİMLERİ

Üniversite Hastaneleri Başhekimleri

Prof. Dr. Osman Koray BODUROĞLU Sağ. Hiz. Birimi Yön. Kurulu Bşk.
Prof. Dr. Osman Koray BODUROĞLU Sağ. Uyg. ve Araş. Mer. Hst.
Doç. Dr. Ömer DİZDAR Onkoloji Hst.
Prof. Dr. Elmas Nazlı GÖNÇ İhsan Doğramacı Çocuk Hst.
Prof. Dr. Feza KORKUSUZ Beytepe Gün Hst.
Prof. Dr. S. Atilla ATAÇ Diş Hekimliği Fakültesi Hst.
Prof. Dr. Necla ÖZER Erişkin Hst.

Dekanlar

Prof. Dr. Şükrü  Haluk AKALIN Edebiyat Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Bülent ALTUN Tıp Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Terken BAYDAR Eczacılık Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Aksu BORA İletişim Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN Spor Bilimleri Fakültesi (V.)
Prof. Mümtaz DEMİRKALP Güzel Sanatlar Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Leyla DİNÇ Hemşirelik Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Azize ERGENELİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Hukuk Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Ayhan YILMAZER Mühendislik Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Osman Taha KÖSEOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi (V.)
Prof. Dr. A. Nurdan ÖZER Fen Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER Sağlık Bilimleri Fakültesi (V.)
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ Eğitim Fakültesi (V.)

Enstitü Müdürleri

Prof. Dr. Fatma ACUN Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Ens.
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN Eğitim Bilimleri Ens.
Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Fen Bilimleri Ens.
Prof. Dr. Osman Türev BERKİ Güzel Sanatlar Ens.
Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU Sosyal Bilimler Ens.
Prof. Dr. Turgay DALKARA Nörolojik Bilimler ve Psi. Ens.
Prof. Dr. Ayşe Banu ERGÖÇMEN Nüfus Etütleri Ens.
Prof. Dr. Saime Ayşe KARS Kanser Ens.
Prof. Dr. Yunus KOÇ Türkiyat Araştırmaları Ens.
Prof. Dr. Diclehan ORHAN Sağlık Bilimleri Ens.
Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ Halk Sağlığı Ens.
Prof. Dr. Pınar DUYGULU ŞAHİN Bilişim Ens.
Prof. Dr. Mehmet TOMBAKOĞLU Nükleer Bilimler Ens.
Prof. Dr. Murat YURDAKÖK Çocuk Sağlığı Ens.

Yüksekokul Müdürleri

Prof. Dr. S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU Yabancı Diller YO
Prof. Metin MUNZUR Ankara Devlet Konser. YO (V.)
Prof. Dr. İlker USTA Mesleki Teknoloji YO

Meslek Yüksekokul Müdürleri

Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Sosyal Bilimler MYO
Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN Başkent OSB Sağ.Hizm.M.Y.O.Müd.
Başkent OSB Tek. Bil. M.Y.O Müd. V.
Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT Hacettepe ASO 1. OSB MYO
Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER Sağlık Hizmetleri MYO

Koordinatörler

Prof. Dr. Timur Han GÜR Ulusal ve Uluslararası Eğitim
ve İşbirliği Genel Koordinatörü
Prof. Dr. Arif ALTUN Eğitim Değişimi ve İkili Protokoller
Doç. Dr. İsmail Hakkı ERTEN Avrupa Birliği ve Erasmus Programı
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Farabi Değişim Programı
Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY Mevlana Değişim Programı
Prof. Dr. Turhan ÇETİN Sanatsal ve Kültürel İşbirlikleri
Doç. Dr. Selim SANİN Bilim, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği
Doç. Dr. Bilge Mutluay ÇETİNTAŞ Uluslararası Öğrenci Birimi
Yaşar Perran VAROL Bilimsel Araştırmalar Birimi
Prof. Dr. Arif Ahmet BAŞARAN Doping Kontrol Merkezi
Doç. Dr. Mustafa ERMAN Klinik Araştırmaları
Prof. Dr. Ali BÜLBÜL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Prof. Dr. Gıyaseddin DEMİRHAN İletişim
Doç. Dr. Pınar BAŞGÖZE Seçmeli Dersler
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN Hacettepe Engelli Öğr. Birimi
Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR Biyoçeşitlilik Müzesi ve
Araştırma Laboratuvarları
Prof. Dr. Adil DENİZLİ Merkez Laboratuvarları

Müşavirlikler

Yrd. Doç. Dr. Muammer KETİZMEN Hukuk Müşaviri V.

Daire Başkanları

Doç. Dr. Atila YILMAZ Bilgi İşlem V.
Fatih ÖZTEKİN İdari ve Mali İşler V.
Ayşen KÜYÜK Kütüphane ve Dokümantasyon
Prof. Dr. Ümran UYGUN Öğrenci İşleri V.
Suna KOÇ Personel V.
Atanur AYDEMİR Sağlık, Kültür ve Spor V.
Murat KARAAĞAÇ Strateji Geliştirme
Kurtuluş AYKUTLU Yapı İşleri ve Teknik V.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası